Firmy poinformowały o podpisaniu współpracy na konferencji "Kolej na energię wodorową", która odbyła się w Warszawie. Mają one razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania, które będą zmierzać do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Nie chodzi tylko o budowę prototypu pojazdu szynowego, ale też zapewnienie takim, które wykorzystują napędy z paliwowymi ogniwami wodorowymi, możliwość tankowania wodorem.

- Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników wynikających z celów klimatycznych stawianych przez Unię Europejską - powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych.

- Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, przedsiębiorstwami, które rozpoczęły prace nad zastosowaniem w kolejnictwie taboru napędzanego wodorem oraz przygotowania infrastruktury umożliwiającej jego tankowanie - dodał.

podpisane (Duży)

PESA od prawie dwóch lat pracuje nad lokomotywą manewrową napędzaną wyłącznie energią wodorową. Ma ona zostać zaprezentowana na targach TRAKO. - Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych oraz pojazdami wykorzystującymi baterie jako źródło zasilania. Niskoemisyjne pojazdy szynowe to jedno z kluczowych założeń przyjętej przez PESA Strategii 2025+ - przekazał Jacek Konop, wiceprezes PESA S.A. ds. technicznych.

Kluczowe znaczenie dla producentów taboru i przewoźników ma zagwarantowanie dostępu do wodoru. - Sektor kolejowy i jego wodoryzacja stanowi dla PKN ORLEN bardzo atrakcyjny kierunek, także z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 i ochrony środowiska. Chcemy rozwijać ten obszar we współpracy z PKP i PESA, ponieważ pozwoli to jeszcze lepiej poznać stojące przed nami wyzwania technologiczne - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Porozumienie jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest stworzenie ponad 100 pasażerskich pojazdów szynowych z napędami wodorowymi - taki plan zgłoszony został do Krajowego Programu Odbudowy i Polskiego Ładu.