Umowę w sprawie przeprawy podpisano 30 lipca. Przetarg na realizację inwestycji wygrała bydgoska firma Kormost. Jej koszt ma wynieść 6,3 miliona złotych. Wykonawcę prac wybrano już w maju, ale nie wszyscy zaakceptowali tę decyzję. Firma Want odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, co opóźniło proces podpisania umowy.

Realizację naprawy podzielono na trzy etapy. Pierwszym były prace projektowe, które już zostały zakończone. Wykonawca opracował zasadniczą dokumentację techniczną i uzgodnił ją z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz niezależnymi ekspertami, którzy brali czynny udział w tym zadaniu.

Teraz rozpoczyna się drugi etap - prace naprawcze w terenie. - Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym - poinformował ZDMiKP.

Firma ma również przystosować do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokonać niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu). Ostatnim etapem będzie próbne obciążenie po naprawie i roboty sprawdzające elementy konstrukcji. Związane jest to również z koniecznością uzyskania odpowiednich dokumentów i pozwoleń.

Po zakończeniu trzech etapów nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku. Wykonawcy pozostało 140 dni na wykonanie zadania. Termin upłynie 31 stycznia. Most Uniwersytecki zamknięto pod koniec stycznia 2020 roku, co oznacza, że przeprawa pozostanie niedostępna dla mieszkańców przez ponad rok.