Izdebski był zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jako profesor nadzwyczajny od 2008 roku. Opublikował 113 prac, w tym 17 publikacji indywidualnych. Był także kierownikiem czterech grantów. - Główne kierunki działalności naukowej profesora to psychologia uzależnień, psychoonkologia, psychologia zdrowia oraz gerontopsychologia - informuje uczelnia.

Profesor Izdebski był twórcą bydgoskiej szkoły psychoonkologii. W pracach z obszaru psychologii zdrowia profesor podejmował problem aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem. Wraz z zespołem opracował także trening z wykorzystaniem technologii wykorzystującej rzeczywistość wirtualną do stymulacji poznawczej osób starszych.

Izdebski był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Etyki. Odznaczono go Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto był nagradzany przez rektorów UKW i otrzymał Copernicus Prize od Polish Neuropsychological Society.

W dorobku profesora szczególnie ważna była także Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku 2016 za projekt Gradys oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, którego był kierownikiem.

prof. Izdebski
Fot. UKW