Polsko-francuski zespół badawczy otrzymał złoty medal oraz nagrodę specjalną. W skład grupy wchodzą pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz EFREI Paris - École d’Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique. Stworzona przez nich aplikacja może mieć zastosowanie m.in. w medycynie oraz zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

- Oparta na sztucznej inteligencji platforma dla systemów półautomatycznych do wielozadaniowego wykrywania emocji pozwoli na przeanalizowanie stanu emocji wyrażanego przez badanego człowieka lub grupę ludzi (przechodniów na ulicy, widzów na evencie, kibiców na stadionie itp.). Opracowana aplikacja analizuje dźwięki wydawane przez nich i dokonuje oszacowania ich stanu emocjonalnego - informuje UKW.

zloty-medal-ican
Fot. UKW

Na podstawie przeprowadzonej przez aplikację analizy można ocenić, jakie emocje przeważają w danej grupie osób. Właściwa diagnoza ma pomóc w lepszym zarządzaniu bezpieczeństwem dużych zbiorowości. Aplikację można zainstalować w telefonie i przy wykorzystaniu jego mikrofonu przenalizować sytuację, dając użytkownikowi wskazówki dotyczące optymalnej reakcji adekwatnej do stanu emocjonalnego grupy.

W Polsce i Francji już dostrzeżono pomysł zespół uzyskał granty na badania. Trwają prace nad dalszym rozwojem systemu, m.in. w kierunku analizy emocji podczas rozmowy telefonicznej. Autorami projektu ze strony UKW są: dr Krzysztof Tyburek, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni oraz dr hab. Piotr Prokopowicz, prof. uczelni, a ze strony EFREI Paris: dr Catherine Marechal, prof. Katarzyna Węgrzyn-Wolska oraz dr Lamine Bougueroua.