Brak zasilania wystąpi od 7 do 15 w rejonie ulicy Orlej 28, 36, 40, 46, 50, 52, 54, 1, 9, 11, 15, 17, 27, 25, 56 i 58.