Kapituła wybrała zwycięzców spośród inwestycji zgłoszonych w pięciu kategoriach: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo inżynieryjne i drogowe, budownictwo przemysłowe oraz obiekt zrewitalizowany. Laureatami zostały po dwie inwestycje z Bydgoszczy i Torunia oraz jedna z Inowrocławia.

W poszczególnych kategoriach nagrodzono:

  • budownictwo mieszkaniowe: Apartamentowiec "Grand Bulvar"
  • budownictwo użyteczności publicznej: budynek Sądu Rejonowego w Toruniu
  • budownictwo inżynieryjne i drogowe: budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego
  • budownictwo przemysłowe: budynek cynkowni ogniowej firmy Inter Metal
  • obiekty zrewitalizowane: kompleks Młyny Rothera.

Wśród wyróżnionych propozycji znalazły się m.in. apartamenty Balaton, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, czy Park Wodny Aqua Toruń.