Brak zasilania od 7 do 15 przewidywany jest na ulicach Jarosławskiej 7, Rzeszowskiej 1-7 i 11-17 oraz Spacerowej 141 i dz. 44/17 .