Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zamówił dokumentację związaną z poprawą dostępności przystanków tramwajowych przy kładce na Wyżynach. To odpowiedź na postulaty mieszkańców wyrażone w konsultacjach społecznych. ZDMiKP chce dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób na poprawę dostępności tego miejsca.

Prace nad dokumentacją mają zostać zakończone w przyszłym roku. Wykonawca ma opracować wstępne koncepcje dla trzech wariantów przebudowy kładki nad ul. Wojska Polskiego:

  • pierwszego - wykorzystanie istniejącej kładki i dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. W tym wariancie przewiduje się również remont kładki i poprawę jej walorów użytkowych.
  • drugiego - rozebranie istniejącej kładki oraz budowa nowej kładki w miejscu istniejącej lub w pobliżu. Wariant musi zakładać możliwość przemieszczenia się na drugą stronę ulicy dla pieszych, rowerzystów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.
  • trzeciego - rozebranie istniejącej kładki oraz wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w poziomie jezdni. Wariant ten musi uwzględniać włączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS oraz koordynację pracy z sąsiednimi skrzyżowaniami pracującymi w tym systemie.

Konstrukcja została zaprojektowana w 1981 roku, a powstała trzy lata później. Niestety obecnie widać brak uwzględnienia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów. Dodatkowo uruchomienie nowych linii tramwajowych spowodowało, że przystanki stały się popularnym miejscem przesiadek.