Pierwsze zmiany przy bydgoskich cmentarzach wprowadzone zostaną od piątku. W pobliżu wielu z nich pojawią się zakazy wjazdu i parkowania, a na wielu ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Dodatkową zachętą do skorzystania z komunikacji miejskiej jest fakt, że 1 listopada będzie ona darmowa.

Poniżej znajduje się informacja o szczegółowych zmianach organizacji ruchu przy nekropoliach.

6
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Kcyńskiej (zmiany od niedzieli od 20:00 do wtorku do 1:00):

 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Cmentarz przy ulicy Jaskółczej (zmiany od niedzieli od 20:00 do wtorku do 1:00):

 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej).

1
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Chojnickiej (zmiany od niedzieli od 20:00 do wtorku do 1:00):

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową).

2
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Toruńskiej (zmiany od niedzieli od 20:00 do wtorku do 1:00):

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej (po stronie zachodniej);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

3
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Wiślanej (zmiany od niedzieli od 22:00 do wtorku do 1:00):

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości);
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul.Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
 • czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

4
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Artyleryjskiej i Ludwikowo:

 • Etap I (od piątku od 4:00 do soboty do 22:00)
  • wprowadzenie nakazu skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w ul. Pileckiego.
 • Etap II (od soboty od 22:00 do wtorku do 1:00)
  • utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej;
  • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
  • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
  • wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
  • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
  • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
  • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
  • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY;
  • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
  • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.
 • 1 listopada zostanie umożliwione parkowanie pojazdów na parkingach przy siedzibie firmy Pesa Bydgoszcz SA przy ul. Pileckiego.
 • Przejście dla pieszych w poziomie szyn pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe.

5
Fot. ZDMiKP

Cmentarz przy ulicy Stawowej (zmiany od soboty od 20:00 do wtorku do 1:00):

 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników);
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ostroroga (dopuszczony kierunek ruchu Władysława IV - Lotników).

Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego-Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował od piątku od 20 do wtorku do 24. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.