GDDKiA na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarządza siecią dróg krajowych o łącznej długości około 1010 km (sieć podstawowa). O stan jezdni w regionie zadba 246 jednostek - w tym 86 solarek i 184 pługi różnego typu.

- W sześciu magazynach zgromadziliśmy łącznie ponad 21 tys. ton soli i chlorku wapnia. Jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, znajdujący się w Pikutkowie, może pomieścić do 9000 ton soli. Dodatkowo pracę drogowców będzie wspierać 15 wytwornic solanki (z czego 12 stanowi własność GDDKiA) - informuje oddział.

Sieć dróg będzie utrzymywana według następujących standardów:

 • Standard I - niemal 198,5 km, w tym 186 km odcinków dwujezdniowych, drogi międzynarodowe i krajowe o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym. Zakłada że jezdnia jest odśnieżona, a śliskość zimowa pozostaje zlikwidowana na całej długości i szerokości, łącznie z poboczami utwardzonymi. Na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Czas odśnieżania od ustania opadów śniegu nie może przekraczać 4 godzin w przypadku luźnego śniegu oraz 6 godzin w przypadku błota pośniegowego.

  Dotyczy odcinków dróg:

  • A1 Toruń Południe - Kutno Północ,
  • S5 Bydgoszcz Północ - Mieleszyn,
  • S10 Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Południe, Toruń Zachód - Toruń Południe,
  • DK96 Turzno - DK15 (Brzeźno).
 • Standard II - blisko 811 km, w tym ponad 27 km odcinków dwujezdniowych, drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Zasady zwalczania śliskości i odśnieżania obowiązują jak w standardzie I z zastrzeżeniem, że na drodze może pozostawać warstwa zajeżdżonego śniegu do 6 godzin.

  Dotyczy odcinków dróg:

  • DK5 Nowe Marzy - Świecie Północ - Świecie Południe - Bydgoszcz Północ,
  • DK10 granica woj. wielkopolskiego - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Południe - Toruń Zachód - Lubicz - Lipno - granica woj. mazowieckiego,
  • DK15 granica woj. wielkopolskiego - Latkowo - Toruń - Brodnica - granica woj. warmińsko-mazurskiego,
  • DK16 Dolna Grupa - Grudziądz - granica woj. warmińsko-mazurskiego,
  • DK25 granica woj. pomorskiego - Koronowo - Opławiec - Bydgoszcz Południe - Sławęcinek - Latkowo - Strzelno - granica woj. wielkopolskiego,
  • DK55 granica woj. pomorskiego - Grudziądz - Stolno,
  • DK62 Strzelno - Włocławek - granica woj. mazowieckiego,
  • DK67 Lipno - Włocławek,
  • DK80 Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz - Toruń - Lubicz,
  • DK91 granica woj. pomorskiego - Nowe Marzy - Terespol - Toruń - Włocławek - granica woje. łódzkiego,
  • DK56 Koronowo - Włóki,
  • DK95: A1 - granica miasta Grudziądz.
 • Standard III - blisko 32 km, drogi serwisowe przy S5 i S10, o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Przy intensywnych opadach dopuszcza się pozostawanie na jezdni luźnego śniegu, warstwy zajeżdżonego śniegu utrudniającej ruch samochodów osobowych i zasp. Czas odśnieżania nie może przekraczać 6 godzin od ustania opadów. Zwalczanie śliskości odbywa się tylko w miejscach decydujących o ruchu, tj. na skrzyżowaniach z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystankach komunikacyjnych, odcinkach dróg o pochyleniu większym niż 4 proc. Czas usuwania śliskości 5-6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.

 • Standard V - niemal 176 km - drogi serwisowe przy A1, S5, DK5, DK10, DK15 i DK91. Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp co najmniej jeden pas. Śnieg luźny może zalegać do 16 godzin. Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godzin. Może występować nabój śnieżny i zajeżdżony śnieg.