Postępowanie przetargowe rozpoczęło się 18 czerwca. Pod koniec sierpnia otworzono oferty, których kwoty wahały się od 409 do 531 mln zł. Kryteriami ich oceny była cena (60%), okres gwarancji jakości (30%) oraz termin realizacji kontraktu (10%).

Wykonawcą inwestycji będzie Budimex. Realizacja pierwszego z czterech odcinków S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem firma wyceniła na kwotę 409 856 541 złotych. Jeżeli nikt się nie odwoła od dokonanego wyboru, a prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyda pozytywną opinię, możliwe będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Planowany odcinek drogi ekspresowej S10 ma mieć długość 8,9 km. Dodatkowo przetarg dotyczył rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku 5,3 km. W ramach inwestycji przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz węzły Zielona i Brzoza w ciągu DK25.

Jak informuje GDDKiA trwa analiza ofert w pozostałych trzech postępowaniach. Łącznie w sprawie czterech przetargów wpłynęło ponad 3200 zapytań.