Działania konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych budynku mają usunąć destrukcje poszczególnych elementów składowych fasad, przywrócić materiałom budowlanym ich pierwotne właściwości, zabezpieczyć obiekt przed dalszym niszczeniem, a także poprawić jego wizualną stronę.

- Prace poprzedzone zostały szczegółowym rozpoznaniem budowy technologicznej, określeniem zakresu i przyczyn zniszczeń oraz próbami gwarantującymi właściwy dobór środków i metod konserwatorskich - poinformował Tomasz Zieliński, rzecznik UKW.

Remont elewacji prowadzony jest metodą konserwatorską, zachowawczo, kolejno dla każdej elewacji. Zwycięzcą przetargu została firma HBM-BUD z Bydgoszczy. Kryteria, które były brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to cena brutto - 60% i przedłużenie gwarancji - 40%.

pl-koscieleckich-8-duzy
Fot. UKW

Uczelnia zapłaci za remont budynku przy placu Kościeleckich 739 230 złotych. Wykonawca udzielił gwarancji na sześć lat. Prace według planu powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Wcześniej UKW prowadziła prace adaptacyjne kilku pomieszczeń piwnicznych na sale laboratoryjne, modernizowała i doposażała inne sale dydaktyczne w gmachu.

Budynek przy placu jest siedzibą Instytutu Geografii. Jest także wykorzystywany przez Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów. Prace częściowo finansowane są z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków. Ich charakter wpisuje się w rewitalizację, która już się odbyła lub jest planowana w tej części miasta.