Do ustawowych zadań policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dotyczy to zarówno miejsc publicznych jak i środków transportu publicznego. Dlatego też już wielokrotnie policjanci z Bydgoszczy pełnili wspólne służby ze Strażą Ochrony Kolei czy Strażą Graniczną na terenach kolejowych, ale również w pociągach.

- Nie inaczej jest dzisiaj, gdy policjanci z bydgoskiego Śródmieścia realizują działania w ramach akcji „Pasażer”. Kontrolują pociągi, dworce PKP z uwagą na kradzieże kieszonkowe, niszczenie mienia, ale również przestrzeganie obostrzeń covidowych. Nawiązują kontakt z kierownikami pociągów w celu uzyskania informacji na temat aktualnej sytuacji w danym pociągu - informuje KMP w Bydgoszczy.

Ponadto dokonują sprawdzeń torów odstawczych zwracając uwagę na kradzieże i niszczenie taboru. Tego rodzaju działania prewencyjne prowadzone niejednokrotnie wraz z „sokistami” zapobiegają wspomnianym sytuacjom, ale mają również na celu podejmowanie zdecydowanych reakcji w przypadku ujawnienia osób łamiących prawo.