Przejazd kolejowo-drogowy w Makowiskach, na drodze wojewódzkiej nr 397 (Otorowo-Makowiska) znalazł się wśród pięciu miejsc, które mają być kontrolowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Zainstalowanie systemu Red Light pozwoli sprawdzić, czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej.

Przejazdy zostały wytypowane w uzgodnieniu z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wybrano przejazdy kolejowo-drogowe kategorii B z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami oraz kategorii C, na których nie ma rogatek, a ruchem sterują wyłącznie samoczynne sygnalizatory świetlne - informuje GITD.

ce9cc0b9-9496-4948-aa9f-d6e185f9c9cb

Co to da? GITD wymienia sytuacje, które ma wyeliminować montaż systemów Red Light na newralgicznych przejazdach kolejowo-drogowych. Chodzi o wyjątkowe nieodpowiedzialne zachowanie kierowców: wjeżdżanie wprost pod rozpędzone pojazdy szynowe, niezachowanie ostrożności, ignorowania sygnalizacji świetlnej, objeżdżanie opuszczonych zapór, czy wjeżdżanie na przejazdy mimo braku możliwości kontynuowania jazdy.

Montaż urządzeń do automatycznej kontroli na przejazdach kolejowo-drogowych jest realizowany po raz pierwszy w historii Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD.

Zasady funkcjonowania tego sprzętu przypominają dobrze znane fotoradary. Kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem kamer, które po przekroczeniu przez pojazd wirtualnej linii detekcji w trakcie nadawanego czerwonego światła, automatycznie wykryją i zarejestrują wykroczenie. Urządzenia mają zidentyfikować pojazd, którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę, zapewnić rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych jadących pojazdów oraz do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkować dane dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła.

Niestety, nie będą bezpośrednio zapobiegać ewentualnej tragedii. Mają wymusić na kierowcach stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Warto dodać, że w przypadku braku możliwości wprowadzenia automatycznej kontroli w tych lokalizacjach, CANARD wykorzysta tzw. listę rezerwową. Na razie trwa wybór wykonawcy w ramach pilotażowego projektu.

Z danych PKP PLK S.A. wynika, że w tym roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 159 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów, a skutki tych zdarzeń były tragiczne. Zginęło 25 osób, a 12 kolejnych odniosło poważne obrażenia.