- W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II trafiają zarówno do uczniów techników jak i szkół branżowcyh. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi nawet 5000 złotych. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (42 stypendystów), Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (23 stypendystów) i Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (22 stypendystów). Natomiast w przypadku miasta bez wątpienia dominuje Bydgoszcz. Z naszego miasta stypendia marszałkowskie dla uczniów branżówek i techników otrzyma prawie 130 osób. To reprezentanci aż 19 różnych placówek.

Listy stypendystów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego:

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II w liczbach: stypendia trafią do 500 młodych, wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych, wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie, stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy
wartość stypendiów do wypłaty to 1 397 500 złotych.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane z RPO – poza uczniami szkół zawodowych stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i humaniści.