Po okresie świąteczno-noworocznym Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraca do hybrydowego trybu kształcenia. To najnowsza decyzja władz bydgoskiej uczelni.

Jak podaje UKW, zajęcia dydaktyczne prowadzi się w formie stacjonarnej dla studentów studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, doktorantów – studentów studiów III stopnia, uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

Po niemal trzech tygodniach studenci mogą wrócić na swoje wydziały, ale tylko część zajęć będzie odbywała się w tradycyjny sposób. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie uczelni z wykorzystaniem elementów kształcenia zdalnego.

W formie zdalnej prowadzone są:

  • wykłady niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów,
  • zajęcia z języka obcego (lektoraty).

W formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni prowadzi się:

  • konwersatoria,
  • laboratoria, w tym praktyki,
  • ćwiczenia,
  • zajęcia z wychowania fizycznego.