Michał Choraś otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Prof. dr hab. inż. Michał Choraś jest kierownikiem Zakładu Systemów Teleinformatycznych Politechniki Bydgoskiej oraz liderem grupy badawczej PATRAS (Pattern Recognition and Applied Security). Prowadzi prace nad zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz rozpoznawaniem wzorców, m.in. do wykrywania ataków sieciowych i anomalii w ruchu sieciowym czy ujawniania tzw. fake newsów.

Jest autorem i współautorem ponad 280 recenzowanych prac naukowych. Był promotorem w 3 przewodach doktorskich, recenzował 12 rozpraw doktorskich, w tym w Danii, we Włoszech oraz w Czechach. Brał udział w pracach 9 komisji habilitacyjnych. W roku 2021 został sklasyfikowany na liście TOP 2%, prestiżowego rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Lista TOP 2% (opracowana przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies) zawiera nazwiska naukowców, których
publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Prof. Choraś pozyskał i realizował wiele europejskich projektów badawczych, w tym m.in. FP7 CIPRNet, H2020 SocialTruth i H2020 InfraStress. Obecnie jest zaangażowany w realizację nowo pozyskanego projektu SWAROG (System WykrywaniA dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji) oraz koordynuje projekt europejski H2020 SIMARGL (Secure Intelligent Methods for Advanced RecoGnition of malware and stegomalware).