W szeregi kujawsko-pomorskiej policji pod koniec grudnia 2021 roku wstąpiło 52 policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, przyjął ślubowanie od nowych policjantów. - Życzę Wam, abyście od pierwszego dnia byli policjantami, którzy mają swoje imię i nazwisko, abyście budowali swój prestiż. Abyście od pierwszego dnia budowali jakość po to, aby za kilka lat zastąpić tych, którzy odejdą. Życzę także policyjnego szczęścia. Dziś to pewnie jeszcze slogan, który może do końca nie jest zrozumiały, ale to się wkrótce zmieni – tymi słowami zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów składających ślubowanie.

Później głos zabrał ksiądz Prałat Stanisław Kotowski, kapelan KWP w Bydgoszczy.- Będziecie się spotykać z „brudną” rzeczywistością życia, wspomniał o tym Pan Komendant. A gdy człowiek się ciągle z tym spotyka, to się do tego przyzwyczaja - powiedział.

Życzył również funkcjnariuszom, aby zło nie zapanowało w ich sercach, a w czasie służby, biorąc na siedzie ogromne zobowiązanie, jakim jest stanie na straży naszego bezpieczeństwa, zdobywali nie tylko wiedzę, ale też rozwijali swoją wrażliwość i sumienie.

nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa.Wśród przyjętych do służby funkcjonariuszy jest jedenaście kobiet. Funkcjonariusze, którzy trafili do komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu złożyli ślubowanie w swoich jednostkach.