Smutne wieści docierają do nas z Politechniki Bydgoskiej. W piątek (7 stycznia) odszedł wieloletni pracownik Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski. Jeszcze na UTP pełnił szereg ważnych funkcji w sturkturach uczelni.

Był prorektorem ds. dydaktycznych UTP, a także dziekanem wydziału. - W pamięci społeczności akademickiej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej Profesor Zdzisław Drzycimski pozostanie szanowanym kolegą, nauczycielem i mistrzem oraz przyjacielem młodzieży - napisali przedstawiciele Politechniki.