Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne i prawne, rady osiedla (z wyłączeniem zakładów budżetowych, samorządowych jednostek kultury, jednostek budżetowych Miasta) - do tychwszystkich podmiotów są skierowane konkursy „Bydgoszcz Zaprasza” i „Bydgoszcz. Dzieje się”.

Jak informuje Urząd Miasta, pierwszy z nich to propozycja dla organizatorów większych przedsięwzięć, które mają szansę promować Bydgoszcz poza granicami naszego miasta, a nawet kraju. Środki przyznawane są na projekty, które mają szczególne znaczenie dla zewnętrznej promocji i wizerunku Bydgoszczy. Kwota dofinansowania to nawet 100 tysięcy złotych.

Natomiast „Bydgoszcz. Dzieje się” dotyczy mniejszych - lokalnych czy osiedlowych - projektów. Ich organizacja ma przyczyniać się do budowy i umocnienia lokalnej tożsamości bydgoszczan. Kwota dofinansowania każdego z tych projektów może wynieść maksymalnie 30 tysięcy złotych.

Zgłaszać się można wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór trwa do 11 lutego 2022 r. Niezbędne formularze i kryteria oceny oraz szczegółowy regulamin są dostępne TUTAJ.