W Bydgoszczy system miejskiego monitoringu obejmuje już 264 kamery. Urządzenia są montowane na uczęszczanych skrzyżowaniach oraz w rewitalizowanych parkach. Pomaga w ujawnianiu wykroczeń i przestępstw. W zeszłym roku dzięki monitoringowi udało się ujawnić 2,6 tys. zdarzeń - między innymi awantur, bójek, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, osób nietrzeźwych, źle zaparkowanych pojazdów. Kamery pomagały też bardzo często wyjaśniać przebieg kolizji i wypadków.

Teraz Urząd Miasta zdradza, gdzie w 2022 roku pojawią się nowe kamery. - W tym roku planujemy kolejne instalacje kamer, które zostaną zintegrowane z monitoringiem miejskim. W ramach zadania wyłonionego w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim na ogólnodostępnym terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1, przy ul. Stawowej 53 zostanie zainstalowanych 6 kamer - podają urzędnicy.

To nie wszystko. kontynuowana będzie modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Wyspy Młyńskiej i jej otoczenia. Na Wyspie Młyńskiej powstanie również nowy punkt miejskiego monitoringu w pobliżu Galerii Sztuki Nowoczesnej. W sumie pojawią się 4 nowe kamery, a dwie zostaną wymienione na nowe.

W ubiegłym roku monitoring miejski wzmocnił ochronę komunalnego cmentarza na Okolu. Łącznie zainstalowane zostały 4 kamery stałopozycyjne i 2 obrotowe. Kolejny punkt powstał od strony ul. Nakielskiej, który również obejmuje część cmentarza. Ze względu na zabytkowy charakter nekropolii kamery zostały zainstalowane na stylowych słupach i ukryte w ciemnych kloszach. Obsługą monitoringu zajmuje się straż miejsca.