Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych będzie miało swoją siedzibę w budowanym właśnie przy ul. Gdańskiej, pomiędzy ulicami K. Chodkiewicza oraz Kamienną, nowoczesnym obiekcie. Jak podaje miejska strona, zaplanowano kondygnację podziemną oraz 4 kondygnacje naziemne. Frontową część wyróżniać mają duże przeszklenia oraz witryny w poziomie parteru, a także okładziny przypominające naturalny kamień.

Budowa ma zakończyć się w przyszłym roku. Warto zaznaczyć, że Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie pierwszą tego typu inwestycją na świecie. „Wirtualny szpital” umożliwi testowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 36 mln zł. Uzyskał on dofinansowanie z funduszy unijnych na tworzenie niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie symulacji medycznych. Wartość europejskiego wsparcia to ponad 16 mln zł.

Inwestor, czyli spółka InventionMed pozwolenia na budowę otrzymał w lipcu 2021 roku. Prace rozpoczęły się jesienią i wymagały między innymi przeprowadzenia palowania gruntu pod inwestycję. Budowa centrum ma pozwolić InventioMed rozwijać specjalistyczne systemy badań w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej.